DIENSTEN

Financiële administratie

Wij controleren en verwerken uw financiële administratie in een samenwerkingsverband die het beste aansluit bij uw onderneming en uw persoonlijke wensen. Wij werken met de online administratiesoftware van Exact Online. De diverse mogelijkheden van dit pakket lichten wij graag in een gratis persoonlijk gesprek toe.

Loonadministratie

Wij verzorgen de loonadministratie voor bedrijven tot tien medewerkers. Wij verwerken het salaris van uw medewerker(s ) op maandbasis, vierwekenbasis, en variabele verloningen, al dan niet gerelateerd aan het CAO van uw bedrijfsbranche. Uw medewerker(s) ontvangen na de periodieke verloning een salarisspecificatie en op jaarbasis een jaaropgave.

Aangifte omzetbelasting/ICP

Na de controle van uw financiële administratie wordt de aangifte omzetbelasting samengesteld en aangegeven. Dit kan zijn op een maandbasis, kwartaalbasis, halfjaarbasis of jaarbasis. Bent u een ondernemer die handelt met afnemers in het buitenland dan verzorgen wij ook uw aangifte intracommunautaire prestaties.

Aangifte loonheffing

Na de verwerking van de periodieke loonadministratie van uw medewerker(s) wordt de aangifte loonheffing samengesteld en aangegeven. Dit vindt plaats op een maand,- of vierwekenbasis.

Jaarverslag

Nadat een onderneming een volledig boekjaar heeft gedraaid zal per 31 december het jaarverslag van het betreffende boekjaar worden opgemaakt. Het jaarverslag bestaat uit de volgende componenten: • De balans • De winst,- en verliesrekening • Bijbehorende toelichtingen

Aangifte inkomstenbelasting

De ondernemer dient elk jaar zijn of haar aangifte inkomstenbelasting in te dienen aan de hand van de cijfers van het jaarverslag. Wij verzorgen na het uitbrengen van het jaarverslag uw aangifte inkomstenbelasting van het betreffende boekjaar.

Aangifte vennootschapsbelasting

Als u vennoot van een besloten vennootschap bent dan dient op jaarbasis aangifte van vennootschapsbelasting te worden uitgevoerd naar aanleiding van het jaarverslag van uw bv. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen ook het deponeren van uw jaarverslag bij de Kamer van Koophandel.

Aangifte dividendbelasting

Bij het beschikbaar stellen van dividend (uitgekeerde winst) uit de besloten vennootschap zal er aangifte van dividendbelasting uitgevoerd moeten worden. Deze dient uit naam van de ontvanger te worden verricht.

Aangifte erfbelasting

Niet de leukste klus als u een dierbare verliest maar ook de aangifte erfbelasting zal moeten worden gedaan. Wij staan voor u klaar om u te assisteren bij het verzamelen van alle documenten en het verrichten van de aangifte erfbelasting.

Voorlopige aanslag(en)

Om aan het einde van een boekjaar zo accuraat mogelijk uit te komen met uw aanslag inkomstenbelasting / bijdrage ZVW, is het mogelijk om op voorhand een voorlopige aanslag in te dienen. Hiermee voorkomt u naderhand een hoge naheffingsaanslag.

Advies

Als ondernemer maar ook als particulier is een goed financieel advies welkom. Wij kunnen u helpen bij het uitzetten van de juiste financiële koers, bij voorbeeld als u een flink (privé) spaartegoed opgebouwd of geërfd heeft. Het is dan fijn te weten welke mogelijkheden er zijn om een zo fiscaal aantrekkelijk mogelijke keuze te kunnen maken.